Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234537
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
5/13/2020 3:51:55 PM     
Thực hiện Công văn số 540/BTP-KTrVB ngày 19/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá, Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo số 125/BC-UBND về kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá (đang còn hiệu lực thi hành tính đến thời điểm hiện nay).

Theo đó, tổng số các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành tính đến thời điểm hiện nay quy định trong lĩnh vực giá được tập hợp là 24 văn bản. Số văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật là 0 văn bản. Trong đó, số văn bản dự kiến giữ nguyên là 15 văn bản; Số văn bản dự kiến cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 09 văn bản.

Cùng với đó, số các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá được tự kiểm tra là 24 văn bản và không có văn bản nào trái pháp luật theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
Icon  Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học
Icon  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Các giải pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC