Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234593
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
5/13/2020 3:55:02 PM     
Ngày 13/5/2020, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1649/QĐ-HĐPH phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp.

Theo đó, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum gồm 38 cá nhân, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 121/QĐ-HĐPH ngày 03/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Phân  công Tổ thành viên  Hội đồng phối  hợp  PBGDPL tỉnh và địa bàn phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện như sau:

Tổ 1: Công  an  tỉnh (Tổ trưởng);  Bộ Chỉ huy  Bộ đội Biên  phòng tỉnh (Tổ phó); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Ban Dân tộc và Sở Ngoại vụ.

Địa bàn phụ trách theo dõi: Huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Glei.

Tổ 2: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Tổ trưởng); Tòa án nhân dân tỉnh (Tổ phó); Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh và Sở Tư pháp.

Địa bàn phụ trách theo dõi: Huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy.

Tổ 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng); Sở Công Thương (Tổ phó); Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Địa bàn phụ trách theo dõi: Thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà.

Tổ 4: Sở Văn hóa,Thể thao  và  Du  lịch (Tổ trưởng); Sở Thông  tin  và Truyền  thông (Tổ phó); Sở Giáo dục và Đào tạo;  Sở Y  tế; Đài Phát thanh và Truyền  hình  tỉnh;  Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy; Báo  Kon  Tum;  Sở Lao  động- Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ.

Địa bàn phụ trách theo dõi: Huyện Đăk Tô, huyện Tu Mơ Rông.

Tổ 5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Tổ trưởng); Tỉnh đoàn (Tổ phó); Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Địa bàn phụ trách theo dõi: Huyện Sa Thầy, huyện IaH'Drai.

Các Tổ thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh chỉ đạo; đồng thời, trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Tổ.

2. Căn cứ vào đối tượng, lĩnh vực PBGDPL luật được giao, các Tổ của Hội đồng phân công các thành viên hoặc nhóm thành viên phụ trách về từng loại đối tượng, lĩnh vực hoặc về từng hình thức PBGDPL để chủ động trong công việc của Tổ.

3. Các Tổ của Hội đồng được mời đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia hoạt động của Tổ để tăng cường sự phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đối tượng, lĩnh vực PBGDPL được phân công.

4. Các Tổ có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; tham gia PBGDPL cho Nhân dân; hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác PBGDPL chuyên ngành hoặc PBGDPL cho thành viên, hội viên của tổ chức mình./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
Icon  Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học
Icon  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Các giải pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC