Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234468
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.
5/14/2020 2:37:31 PM     
Ngày 12/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1060/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.

Theo đó, kế hoạch xác định:

1. Đối tượng thi đua: Sở Tư pháp và các tập thể trực thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng từ 01 năm trở lên.

2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đối tượng được xét tặng:

- Danh hiệu thi đua: Danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” được xét tặng cho các tập thể là Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hình thức khen thưởng: (1) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được xét tặng cho các tập thể là các Sở Tư pháp, tập thể trực thuộc Sở Tư pháp và các cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; (2) Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét tặng cho tập thể là tập thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng từ 01 năm trở lên.

3. Về nội dung thi đua: Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật; Công tác hộ tịch- chứng thực; Công tác bổ trợ tư pháp; Công tác Trợ giúp pháp lý; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; Công tác bồi thường nhà nước; Công tác lý lịch tư pháp; Công tác nuôi con nuôi; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
Icon  Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học
Icon  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC