Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234558
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
9/17/2014 8:43:41 AM     
Ngày 16/9/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum có Công văn số 73 /ĐĐBQH-CTĐB về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Nguồn internet

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp, Văn phòng Sở đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham gia ý kiến đối với dự thảo trên (tải tại đây). Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng trước ngày 25/9/2014 (bản điện tử gửi về địa chỉ email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn) để tổng hợp, gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Icon  Đề nghị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.
Icon  Lịch trực bảo vệ cơ quan từ 03/9 đến 30/9/2014
Icon  Lịch trực bảo vệ cơ quan dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2014
Icon  Đề nghị tham gia góp ý Dự thảo Luật Căn cước công dân
Icon  Đề nghị tham gia góp ý Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Icon  Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu mới của Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC