Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153182
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
5/19/2020 10:25:13 AM     
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1714/KH-UBND về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan:

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế; nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế như di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...; tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng người di cư. Lưu ý các nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

2. Thu thập thông tin, số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào địa phương; theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin về di cư quốc tế (lao động; học tập; kết hôn có yếu tố nước ngoài; nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; di cư trái phép; mua bán người; lao động cưỡng bức; người không quốc tịch; người di cư trở về...); tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Nghiên cứu lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc điều tra dân số và nhà ở để bổ sung điều tra về tình trạng di cư. Ứng dụng công nghệ thông tin việc đăng ký và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bao gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài với các mục đích khác nhau.

3. Rà soát các văn bản QPPL liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương; ban hành đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của địa phương nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có nhận thức, quyết định đúng đắn về di cư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững,“không để ai bị bỏ lại phía sau”.

4. Tiếp tục theo dõi tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương để đề xuất giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt với các tỉnh giáp biên Lào và Campuchia trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM. Tiếp tục đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống di cư trái phép, mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt chú ý đến các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em, người dân tộc thiểu số.

6. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thu thập thông tin, tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương; số lượng công dân Việt Nam tại địa phương ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư từ nước ngoài trở về địa phương; tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam, xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý biên giới, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động di cư trái phép, mua bán người qua biên giới; theo dõi, thu thập số liệu về di cư quốc tế qua tuyến biên giới với các tỉnh giáp biên Lào và Campuchia như di cư trái phép, mua bán người...

8. Sở Tư pháp: Phối hợp rà soát các văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; triển khai các việc về quốc tịch, hộ tịch của người di cư và các vấn đề di cư quốc tế liên quan trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dịch chuyển của các nhóm ngành nghề mới; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa phương; theo dõi, thu thập thông tin, số liệu công dân của tỉnh di cư ra nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyền thông tỉnh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành về Kế hoạch Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên các kênh thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong các vấn đề liên quan đến di cư.

11. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia để kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.
Icon  Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC