Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2152532
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
5/19/2020 10:27:57 AM     
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1709/UBND-TD về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân  theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 409/UBND-TD ngày 17 tháng 02 năm 2020 “về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương”, Văn bản số 789/UBND-TD ngày 17 tháng 3 năm 2020 “về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”. Nắm rõ về diễn biến tình hình và nội dung sự việc khiếu kiện đang phát sinh tại ngành, địa phương mình; tập trung đối thoại, giải quyết theo thẩm quyền và theo đúng quy định pháp luật ngay khi phát sinh sự việc; tăng cường công tác vận động, thuyết phục, tuyên truyền, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết, không để diễn ra tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người tại các cơ quan của Trung ương, của tỉnh (nhất là trước, trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV). Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) về tình hình phát sinh những vụ việc có dấu hiệu phức tạp để biết, chỉ đạo.

Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Triển khai thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.
Icon  Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC