Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2152566
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Sở Tư pháp Kon Tum phát động Phong trào thi đua theo chuyên đề 2020
5/20/2020 2:18:51 PM     
Nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả công tác giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; Bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự làn tỏa trong phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, ngày 20/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 18/KH-STP phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.

Theo đó, Phong trào thi đua theo chuyên đề 2020 được phát động với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”.

- Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương; Tổ chức đồng bộ, gắn kết với các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề khác do các cấp phát động, tạo ra bước đột phá, kịp thời thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích đạt được; Quan tâm khen thưởng cá nhân là công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động và cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua.

- Về đối tượng thi đua: (1) Tập thể: Sở Tư pháp và các tập thể trực thuộc Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp; (2) Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng từ 01 năm trở lên.

- Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/10/2020 và ước tính đến 31/12/2020./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai Nghị quyết về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Icon  Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Icon  Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Triển khai thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.
Icon  Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC