Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763851
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
6/25/2020 9:52:54 AM     
Ngày 01/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP về việc công bố 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định này quy định 18 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Cụ thể:

-  Thủ tục hành chính áp dụng chung (06 thủ tục): Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

- Thủ tục hành chính tại cơ quan đại diện (02 thủ tục): Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự; Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

- Thủ tục hành chính cấp huyện (05 thủ tục): Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

- Thủ tục hành chính cấp xã (05 thủ tục): Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục chứng thực di chúc; thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Icon  Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
Icon  Giảm phí đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết 2020
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến: Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
Icon  Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC