Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764047
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
6/26/2020 2:24:07 PM     
Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu sau:

1. Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020;

2. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu các tỉnh phải có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;

3. Tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các Chương trình, Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù trong năm 2020 đã được phê duyệt.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực xử lý dứt điểm tình trạng nợ xây dựng cơ bản (nếu có) và các giải pháp phù hợp để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, trong thực hiện Chương trình

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, xã, nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo đúng quy định; thực hiện cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Lam Hồng  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh tổ chức thành công 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
Icon  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Icon  Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
Icon  Giảm phí đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết 2020
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC