Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763872
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
6/29/2020 8:25:16 AM     
Ngày 25/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1472/QĐ-BTP về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp quy định tại Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Cụ thể:

-  Đối với thủ tục hành chính cấp trung ương do Bộ Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương.

-  Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh do Sở Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh.

-  Đối với thủ tục hành chính cấp huyện do Phòng Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh tổ chức thành công 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
Icon  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Icon  Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
Icon  Giảm phí đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC