Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764250
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp lùi thời gian Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
6/30/2020 9:18:47 AM     
Ngày 29/6/2020, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2328/BTP-PBGDPL về việc lùi thời gian tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng.

Tại Công văn này nêu rõ, để bảo đảm chất lượng của Cuộc thi, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cần thiết và cấp bách hơn trong thời gian còn lại của năm 2020 và trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4621/VPCP-PL ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc lùi Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch số 1105/KH-BTP, Bộ Tư pháp sẽ ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi vào năm 2021./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh tổ chức thành công 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
Icon  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Icon  Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC