Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763682
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.
7/10/2020 8:53:05 AM     
Ngày 18/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.

Căn cứ nội dung sửa đổi, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi gồm:

1. Hiến pháp của Quốc hội; 2. Bộ luật của Quốc hội; 3. Luật của Quốc hội; 4. Nghị quyết của Quốc hội; 5. Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 6. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 8. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 9. Lệnh của Chủ tịch nước; 10. Quyết định của Chủ tịch nước; 11. Nghị định của Chính phủ; 12. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 15. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 17. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 18. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; 20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã; 26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật như hiện nay, khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi còn bổ sung thêm một số văn bản khác. Cụ thể, là Thông tư liên tịch giữa các chủ thể: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các chủ thể này ban hành Thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp của các cơ quan trong việc thực hiện trình tự, thủ tục về tố tụng và phòng, chống tham nhũng.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.
Icon  Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
Icon  Bộ Tư pháp lùi thời gian Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
Icon  Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh tổ chức thành công 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
Icon  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC