Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532065
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
7/13/2020 9:08:50 AM     
Ngày 09/7/2020, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 2065/KHLN-BTP-HLHPNVN về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, hai bên bám sát các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp số 60/ CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; các Chương trình, Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của hai ngành, trong đó lồng ghép các hoạt động, bảo đảm thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp kịp thời, thiết thực có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở: Phối hợp lồng ghép tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, hội viên Hội phụ nữ; phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp cho phụ nữ; lồng ghép nội dung PBGDPL cho phụ nữ trong các kế hoạch PBGDPL của hai ngành và trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; phối hợp tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ năng cho các Tổ hòa giải, nhất là kỹ năng hòa giải các vụ việc có nhạy cảm giới; nâng cao kiến thức pháp luật khác có liên quan cho hòa giải viên nữ.

2. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó có kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý là phụ nữ, trẻ em gái; về kỹ năng tư vấn pháp luật, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình cho trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương dành cho luật sư, tư vấn viên pháp luật thuộc Hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

3. Phối hợp thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng VBQPPL, soạn thảo VBQPPL./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Icon  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.
Icon  Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.
Icon  Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
Icon  Bộ Tư pháp lùi thời gian Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
Icon  Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh tổ chức thành công 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh.
Icon  Sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC