Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4194003
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
8/4/2020 8:38:50 AM     
Ngày 03/8/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 770/CV-HĐPH về việc tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao thực hiện các nội dung như sau:

1. Tham mưu, tư vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cùng cấp tiếp tục tăng cường phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 như: Công văn số 1134-CV/TU ngày 30/7/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ; Công văn số 2796/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 1442/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 2668/UBND-KGVX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 2750/UBND-KGVX ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh... nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo...

2. Tiếp tục phổ biến các nội dung của pháp luật về quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch.

Kịp thời phổ biến đến cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nội dung quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Phổ biến về các chế tài xử lý đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh cho người khác; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; che giấu, không khai báo hoặc khai báo gian dối, không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét, mua gom hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL.
Icon  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép
Icon  Sở Tư pháp hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)
Icon  Phải thực hiện khai báo y tế đối với người dân đã đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 07 tháng 7 năm 2020
Icon  Tiếp tục thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC