Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4193794
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hướng dẫn về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
8/5/2020 9:40:06 AM     
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2836/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone; Nhằm nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 05/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1315/STTTT-TTBCXB hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Theo đó nội dung văn bản khuyến cáo:

1. Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của mình cài đặt ứng dụng Bluezone; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng.

- Đăng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên trang Thông tin điện tử, bản tin, đặc san, bảng tin điện tử…của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông: Tăng cường đăng tải, phát sóng các nội dung tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng Bluezone từ trang https://www.bluezone.gov.vn/ (bao gồm file audio, hình ảnh poster, video,…), góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng triển khai cho giáo viên và học sinh, sinh viên trong lớp có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân. Nhắn tin đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và gia đình.

4. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp du lịch,... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone; Chỉ các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền về ứng dụng Bluezone trên các phương tiện xe loa lưu động, cổ động trực quan (poster, pan nô, áp phíc....).

5. Các doanh nghiệp viễn thông: Hỗ trợ nhắn tin thông báo trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại. Yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn khách hàng cài đặt khi đến giao dịch. Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, bến xe, phương tiện giao thông vận tải.

6. UBND các xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân nhanh chóng ứng dụng Bluezone; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đến từng nhà dân phát tờ rơi tuyên truyền, yêu cầu và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng cài đặt ứng dụng Bluezone./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumvề phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL.
Icon  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép
Icon  Sở Tư pháp hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC