Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176895
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
8/6/2020 8:10:25 AM     
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước nhất là các tỉnh lân cận; Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác truyền thông, tuyên truyền cổ động phòng, chống dịch COVID-19 gắn với việc phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết trên địa bàn, ngày 04/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Công văn số 3119-CV/BTGTU để hướng dẫn các đơn vị địa phương tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền với nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1134-CV/TU, ngày 30-7-2020 “về việc tăng cường phòng, chổng dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”; Công văn số 2699/CV-BCĐ, ngày 27-7-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh “về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở làm việc”; Văn bản số 2750/UBND-KGVX, ngày 29-7- 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh “về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”…

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tinh thần "chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, "người dân cần bình tĩnh và tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế”. Thông tin những chỉ đạo cụ thể theo từng thời điểm diễn biến dịch để các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Chú ý truyền thông theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống, dịch COVID-19.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, phát huy tốt hệ thống truyền hình, truyền thanh không dây, mạng xã hội... theo hướng tuyên truyền để phát huy vai trò, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong phòng, chống dịch vì tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, thông tin về phương pháp xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch đối với từng trường hợp cụ thể để người dân nâng cao cảnh giác. Chú ý lan tỏa, tạo làn sóng thông tin tích cực trong phòng, chống dịch.

Tiếp nhận, chia sẻ thông tin về dịch bệnh từ nhũng nguồn chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế, Báo sức khỏe và đời sống, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uy, Sở Y tế, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các hoạt động li dụng phòng, chống dịch COVID-19 để đưa tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hường đến đi sống Nhân dân: Nhận diện và đấu tranh phòng ngừa đối với các thông tin xấu, độc như: tung tin không chính xác, xúi giục người dân phòng, chống dịch bằng các biện pháp phản khoa học, gây nguy hiểm đến tính mạng con người; kêu gọi tụ tập, biêu tình trái với quy định nhất là khi dịch bệnh diễn biến theo chiêu hướng phức tạp. Kịp thời báo cáo cho cấp ủy, chính quyền, Ban Tuyên giáo, lực lượng công an về những trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc. Tăng cường theo dõi, cung cấp địa chỉ, danh sách các trang mạng xã hội, tài khoản Facebook... đưa tin sai sự thật để người dân cảnh giác. Chú trọng thông tin, chia sẻ, lan tỏa các tin, bài đấu tranh phản bác các hoạt động lợi dụng dịch bệnh để tung tin giả.

3. Kịp thi cung cấp thông tin đ phục vụ công tác tuyên truyền, phn bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn: Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chi đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lóp Nhân dân, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2020 -2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Hướng dẫn về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
Icon  Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumvề phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC