Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320614
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
10/14/2014 10:49:27 AM     
Ngày 13/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 724/STP-VBPQ về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật và Công văn số 725/STP-VBPQ về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 25/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn,  Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương.  Số liệu được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến hết ngày 30/9/2014.

2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 21/10/2014 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp./.

Nội dung Công văn 724/STP-QLVB (tải tại đây).

Nội dung Công văn 725/STP-QLVB (tải tại đây).

Các Biểu mẫu báo cáo (tải tại đây).

Phòng Văn bản pháp quy  
Bài viết trước:
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Icon  Đề nghị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.
Icon  Lịch trực bảo vệ cơ quan từ 03/9 đến 30/9/2014
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC