Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4193761
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Đến ngày 20/8/2020 tất cả công chức, viên chức và người lao động có sử dụng điện thoại thông minh hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone
8/19/2020 2:56:50 PM     
Ngày 19/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3073/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo và thực hiện, đến ngày 20/8/2020 có 100% công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc ngành, cơ quan, đơn vị quản lý có sử dụng điện thoại thông minh hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phấn đấu đến hết ngày 20/8/2020 đạt tối thiểu 50% số lượng người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn được cài đặt ứng dụng Bluezone.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền:

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng Bluezone; cập nhật, tổng hợp số liệu cài đặt ứng dụng này trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trước 14h00 hàng ngày.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai nhanh nhất việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm.

3. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone; cùng chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Huệ Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà người bệnh để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2
Icon  Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Icon  Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phải tự đánh giá tiêu chí an toàn, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mọi người dân có điện thoại thông minh tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
Icon  Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19
Icon  Thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Icon  Linh hoạt và chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC