Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4196829
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng
8/21/2020 7:39:19 AM     
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi, ngày 17/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt, là vùng biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chủ động nghiên cứu, đề xuất: các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch covid-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới; các giải pháp có tính đặc thù về chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín về tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Đến ngày 20/8/2020 tất cả công chức, viên chức và người lao động có sử dụng điện thoại thông minh hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà người bệnh để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2
Icon  Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Icon  Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phải tự đánh giá tiêu chí an toàn, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mọi người dân có điện thoại thông minh tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
Icon  Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19
Icon  Thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC