Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4177059
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyến Dengue, bạch hầu trên địa bàn.
8/24/2020 9:40:16 AM     
Thực hiện Thông báo số 1393-TB/TU ngày 17 tháng 8 năm 2020 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhâ dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3116/UBND-KTTH ngày 23/8/2020 để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về một số nội dung sau:

1. Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyến Dengue, bạch hầu trên địa bàn tỉnh:

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyến Dengue, bạch hầu trên địa bàn. Phát hiện và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu địa phương làm không tốt, để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.

2. Về hoạt động “tín dụng đen”:

- Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1950/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy định liên quan.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có giải pháp tổ chức tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái pháp luật, gây phản cảm, mất mỹ quan.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung rà soát, thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với vụ việc về đất đai của 16 hộ dân tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Ngô Mây./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp
Icon  Không chủ quan, lơ là, theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19; bình tĩnh, chủ động ứng phó, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của người dân
Icon  Tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng
Icon  Đến ngày 20/8/2020 tất cả công chức, viên chức và người lao động có sử dụng điện thoại thông minh hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà người bệnh để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2
Icon  Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Icon  Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phải tự đánh giá tiêu chí an toàn, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch
Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”
Icon  Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC