Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764170
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
9/4/2020 3:24:34 PM     
Đây là một trong những nội dung nổi bật được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tại Công văn số 3319/UBND-NNTN ngày 04/9/2020 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm "bốn tại chỗ"; rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn, bão, lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình hồ đập trên địa bàn, phương án, nguồn lực bảo đảm an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trọng điểm; chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu theo phương châm “Bốn tại chỗ” để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cách thức phòng chống thiên tai cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn cho hồ đập và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo thường xuyên, đầy đủ về diễn biến thiên tai và công tác phòng, chống trên địa bàn gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
Icon  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Icon  Các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, không được chủ quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 06/9
Icon  Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC