Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532204
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9/14/2020 9:10:29 AM     
Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3441/UBND-KTTH về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị thành viên các khối thi đua thuộc tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện được mục tiêu vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng hiệu quả; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được và được dư luận đồng tình, tránh đề nghị khen thưởng tràn lan, gây dư luận không tốt trong xã hội; Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về Thi đua, khen thưởng; hồ sơ khen thưởng trình phải đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục, tính chính xác về thành tích khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; thực hiện nghiêm túc thời gian trình khen thưởng theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ cung cấp đầy đủ mức độ hoàn thành, số lượng, chất lượng công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng nhằm đảm bảo việc khen thưởng được thực chất và đúng với thành tích đạt được.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Không xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những hồ sơ không đảm bảo theo quy định; không tiếp nhận và không trình khen thưởng đối với những hồ sơ gửi cận ngày hoặc quá thời gian theo quy định (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất hoặc có quy định khác của Ủy ban nhân dân tỉnh). Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo hướng tăng cường hơn nữa việc tổ chức họp Hội đồng để thảo luận lấy phiếu biểu quyết về công tác thi đua khen thưởng, nhất là khen thưởng cấp Nhà nước./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Icon  Tuyên truyền nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
Icon  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC