Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4757328
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan
9/16/2020 8:48:24 AM     
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3481/UBND-KGVX ngày 16/9/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, cụ thể: Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế;  Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng (có cơ quan chủ trì và được sự thống nhất tổ chức của chính quyền địa phương), sân vận động; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, nhà hàng tiệc cưới, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, các điểm truy cập internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

2. Về thực hiện cách ly người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú có thu phí: Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan; Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khách sạn, cơ sở lưu trú khác phù hợp, đảm bảo điều kiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập cơ sở cách ly tập trung (ngoài các cơ sở hiện có) để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người nhập cảnh (không phân biệt người nước ngoài và người Việt Nam) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3249/UBND-KTTH ngày 31/8/2020, Văn bản số 3279/UBND-KGVX ngày 01/9/2020; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng; Tiếp tục duy trì việc bố trí và chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội.

- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

3. Các đơn vị, địa phương: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; Tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế; Các Sở, ngành, địa phương theo trách nhiệm và thẩm quyền được giao tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phòng chống dịch trên địa bàn, trong phạm vi quản lý; xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, sự kiện đông người đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19....

4. Sở Y tế: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xuất hiện ca mắc bệnh phải kịp thời truy vết các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách ly thật gọn, dập dịch triệt để; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ y tế; Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các địa phương, bảo đảm luôn sẵn sàng, chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh...

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nhân dân về phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác tuyên truyền theo Văn bản số 3158-CV/BTGTU ngày 01/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn liên quan.

6.  Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp theo Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2566/QĐ-BYT ngày 09/9/2020 và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

8. Công an tỉnh: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định, kể cả xử lý hình sự (nếu có).

9. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất với thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời hạn cụ thể đối với việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước ngoài nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân
Icon  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Icon  Tuyên truyền nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC