Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532166
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
9/16/2020 4:10:54 PM     
Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Một trong những nhiệm vụ của Đề án là xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Để triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 09/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở nhằm chuyển tải nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở...  giúp hòa giải viên thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở./.

File đính kèm:

Quyết định số 1887/QĐ-BTP.

Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Công văn 716/STP-PBGDPL.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân
Icon  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Icon  Tuyên truyền nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC