Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532168
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Rà soát phương án ứng phó vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19
9/18/2020 8:08:54 AM     
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3497/UBND-NNTN ngày 17/9/2020 về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai tại Thông báo trên; Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3417/UBND-NNTN ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc tăng cường cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, phòng, chống thiên tai bắt đầu từ cộng đồng, từ cơ sở là chính; tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai, trong đó, cân đối, bố trí ngân sách địa phương, bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự phòng ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư để chủ động tổ chức di dời, sơ tán, bảo đảm an toàn khi có thiên tai; rà soát phương án ứng phó thiên tai, trong đó cập nhật kịch bản ứng phó tình huống xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn, phương án sơ tán dân cư để vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đầu tư hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; thực hiện tốt các Phương án phòng chống thiên tai và quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức giám sát, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước, tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; phối hợp tổ chức kiểm tra các công trình hồ đập, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng để kịp thời sửa chữa, khắc phục và có phương án bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Các Chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, thông tin vận hành xả lũ, cảnh báo xả lũ đảm bảo an toàn vùng hạ du; tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn; tổ chức giám sát, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước theo quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng ở hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho Nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ xảy ra; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước, lưu lượng nước đến hồ và các bản tin dự báo để vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, khí tượng, thủy văn, tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, tổng hợp, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở, ngành, các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
Icon  Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân
Icon  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Icon  Tuyên truyền nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC