Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4196858
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
9/21/2020 10:07:55 AM     
Ngày 08/9/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

Theo đó, để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 18/9/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 3583/SYT-NVYD hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BYT tại cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố định kỳ và đột xuất tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BYT để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai thực hiện./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Rà soát phương án ứng phó vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
Icon  Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân
Icon  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Icon  Tuyên truyền nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Icon  Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC