Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532091
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh
9/23/2020 12:47:41 PM     
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3571/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành đăng tải các nội dung liên quan trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

2. Công an tỉnh chủ trì:

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để sửa  đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của 02 Luật và gửi về Bộ Công an theo quy định (sự phối hợp giữa các sở, ban ngành trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương; các quy định liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; quản lý cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu thuộc thẩm quyền trong hoạt động xuất cảnh…)./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
Icon  Các hành vi bị xử lý kỷ luật, cán bộ, công chức, viên chức
Icon  Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
Icon  Rà soát phương án ứng phó vừa bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
Icon  Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân
Icon  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC