Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234404
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Công văn đề nghị báo cáo thống kê tư pháp năm 2014.
10/20/2014 1:48:54 PM     
Thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, ngày 20/10/2014 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 747/STP-VP về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố; các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện báo cáo thống kê số liệu ngành tư pháp năm 2014.

Theo đó, các đơn vị, địa phương báo cáo số liệu thống kê từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, trong đó: Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/10/2014 (ngày chốt số liệu thực tế), số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Các phòng, trung tâm thuộc Sở, UBND các huyện, thành phố tổng hợp số liệu và gửi báo cáo thống kê về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) và file văn bản (qua địa chỉ email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn) chậm nhất vào ngày 20/11/2014.

Công văn 747/STP-VP (tải tại đây).

Biểu mẫu báo cáo (tải tại đây).

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Icon  Đề nghị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC