Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764290
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
10/20/2020 8:49:54 AM     
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.
Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Thời gian thi: 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích. Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý.

Để cuộc thi thu hút được đông đảo lực lượng trên địa bàn tỉnh tham gia và trên cơ sở Công văn số 3835/BTP-PBGDPL ngày 15/10/2020 của Bộ Tư pháp về phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người", Sở Tư pháp đề nghị các ngành, địa phương quán triệt, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; đồng thời, đăng tải đường link về cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương./.

Phòng PBGDPL  
Bài viết trước:
Icon  Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Icon  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Icon  Xin ý kiến đối với Dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021
Icon  Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
Icon  Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn tỉnh năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC