Đăng nhập
Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2541535
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
11/5/2020 1:29:59 PM     

Đề cương PBGDPL Ngày Pháp luật Việt Nam


Kế hoạch 3701/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Kế hoạch 34/KH-STP triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Sở Tư pháp.


Công văn 995/CV-HĐPH hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Công văn 1007/STP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.


Công văn 1019/STP-PBGDPL hướng dẫn đặt pa-nô, treo cờ phướn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.


Pano Hưởng ứng Ngày pháp luật 2020:

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 002/11/2020 đến ngày 06/11/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC