Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234506
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Công văn đề nghị báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014.
10/29/2014 12:43:41 PM     
Ngày 28/10/2014, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 765/STP-VP hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện báo cáo công tác năm 2014 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015.

Để chuẩn bị cho việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015 trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Phiếu chuyển số 2082/PC-VPUB ngày 24/10/2014 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Công văn số 4332/BTP-VP ngày 14/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015. Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố, các phòng, trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện báo cáo công tác tư pháp năm 2014 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015.

Báo cáo gửi về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) và file văn bản (qua địa chỉ email: sotuphap-kontum@chinhphu.vnchậm nhất vào ngày 18/11/2014.

Công văn 765/STP-VP (tải tại đây).

Đề cương báo cáo (tải tại đây).

Phụ lục báo cáo (tải tại đây).

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Công văn đề nghị báo cáo thống kê tư pháp năm 2014.
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC