Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234565
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn báo cáo công tác thống kê tư pháp trong một số lĩnh vực.
10/30/2014 9:31:32 AM     
Thực hiện Thông tư 20/2013 ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về thống kê tư pháp, Sở Tư pháp ban hành các văn bản 739/STP-TTPL, 763/STP-VBPQ, 767/STP-BTTP hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương báo cáo thống kê trong các lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Phổ biến giáo dục pháp luật, Pháp chế.

Theo đó, các đơn vị địa phương thực hiện báo cáo Số liệu thống kê từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014 (gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính; số liệu thống kê thực tế lấy từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/10/2014, số liệu thống kê ước tính lấy từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 31/12/2014).

Văn bản hướng dẫn (tải tại đây).

Biểu mẫu PBGDPL (tải tại đây).

Biểu mẫu công tác pháp chế (tải tại đây).

Biểu mẫu Bổ trợ tư pháp (tải tại đây)

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Công văn đề nghị báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014.
Icon  Công văn đề nghị báo cáo thống kê tư pháp năm 2014.
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC