Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234509
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.
10/30/2014 1:37:33 PM     
Ngày 29/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 768/STP-TTPL về việc báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 12/6/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1145/KH-UBND triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” từ năm 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo nội dung Kế hoạch, vào cuối năm 2014, từng ngành, từng địa phương có trách nhiệm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả, những tác động, chuyển biến từ các hoạt động thực hiện Đề án đối với kết quả, chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo chính xác, chất lượng, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

Tổ chức sơ kết và báo cáo việc thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo các hình thức phù hợp (số liệu báo cáo từ tháng 6 năm 2013 đến hết tháng 10 năm 2014).

Báo cáo kết quả về Sở Tư pháp bằng văn bản và file điện tử (qua hộp thư: hoahue1988@gmail.com) trước ngày 28/11/2014 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu./.

Công văn số 768/STP-TTPL và Đề cương báo cáo (tải tại đây).

Nguyễn Thị Hoa Huệ (Phòng TTPL)  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thống kê tư pháp trong một số lĩnh vực.
Icon  Công văn đề nghị báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014.
Icon  Công văn đề nghị báo cáo thống kê tư pháp năm 2014.
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Icon  Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC