Đăng nhập
Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2541516
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
11/10/2020 12:57:35 PM     

Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thống kê số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình theo biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/01/2020  đến ngày 31/10/2020.

Số liệu thống kê đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 14/11/2020 (kèm bản điện tử vào hộp thư: vanbanphapquystp@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

File đính kèm:

Biểu mẫu thống kê.

Phòng Xây dựng, Kiểm tra và TDTHPL  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 002/11/2020 đến ngày 06/11/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC