Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763937
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
11/20/2020 10:25:52 AM     
Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3650/BTP-PBGDPL ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4339/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức triển khai sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thời gian tính từ ngày 10 tháng 3 năm 2018 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021); các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành báo cáo sơ kết và hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2021, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp. Nội dung sơ kết báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP được gửi kèm tại Công văn số 3650/BTP-PBGDPL ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tư pháp.

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nội dung trên; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2021, để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Icon  Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Icon  Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị để triển khai, tập huấn kiến thức pháp luật một số nội dung cơ bản về pháp luật công chứng, chứng thực
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn pháp luật về hộ tịch
Icon  Tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Icon  Chú trọng việc phổ biến vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC