Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047305
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Tài liệu họp, Hội nghị
11/25/2020 7:41:07 AM     

Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực


Tài liệu hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật XLVPHC, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP


Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025


Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Tài liệu Hội nghị triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

    - Tài liệu Hội nghị

    - Các chuyên đề tại Hội nghị.

    - Chương trình Hội nghị 


Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và công tác theo dõi THPL


Tài liệu Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp


Tài liệu Hội nghị triển khai,  tập huấn kiến thức pháp luật công chứng, chứng thực


Tài liệu Hội nghị triển khai,  tập huấn kiến thức pháp luật công tác hộ tịch

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân
Icon  KẾ HOẠCH, KẾT LUẬN, KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA
Icon  PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Icon  Các tổ chức giám định tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề Luật sư
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Icon  Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC