Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764143
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
11/25/2020 8:32:04 AM     
Ngày 25/11/2020, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 43/KH-STP về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

Theo đó, số lượng, chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng và hình thức tuyển dụng, như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu, vị trí cần tuyển 03 vị trí.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 01 vị trí Chuyên viên.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 02 vị trí Chuyên viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có trình độ đại học (trở lên) với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng.

- Hình thức: Xét tuyển.

- Nội dung: Tiến hành xét tuyển 02 vòng theo quy định hiện hành./.

File đính kèm:...................................................................

Kế hoạch tuyển dụng.

Phụ lục.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Icon  Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Icon  Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Icon  Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị để triển khai, tập huấn kiến thức pháp luật một số nội dung cơ bản về pháp luật công chứng, chứng thực
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC