Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764325
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/25/2020 9:51:23 AM     
Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, đã phê duyệt danh mục 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, (gồm: 61 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh; 11 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện;12 dịch vụ công trực tuyến cấp xã;02 dịch vụ công trực tuyến chung 3 cấp (cấptỉnh, cấp huyện, cấp xã); 03 dịch vụ công trực tuyến chung 2 cấp (cấp huyện,cấpxã); Nâng cấp 92 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Phê duyệt danh mục 151 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trong đó: Cấp tỉnh 142 dịch vụ công; Cấp huyện 06 dịch vụ công; Cấp xã 03 dịch vụ công); Bãi bỏ 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
Icon  Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Icon  Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Icon  Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC