Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763849
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/25/2020 1:56:38 PM     
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó:

- Giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum do Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT, tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp theo quy định).

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sử dụng (m3/hộ/tháng)

Giá bán (đồng/m3)

 

Sinh hoạt các hộ gia đình, cá nhân

Mức từ 01m3 – 10m3

6.700

Từ trên 10m3 – 20m3

7.900

Từ trên 20m3 – 30m3

9.800

Từ trên 30m3

14.700

 

- Giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố Kon Tum do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT, tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp theo quy định).

Mục đích sử dụng nước

Giá bán (đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ gia đình, cá nhân

6.200

 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2020 và thay thế Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đồng thời, bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công trình cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
Icon  Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Icon  Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC