Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176817
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
11/26/2020 2:54:14 PM     

Căn cứ Văn bản số 2861/UBND-KTTH ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Văn bản số 4112/UBND-KTTH ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2020; Văn bản số 2403/SNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc thẩm định dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Thông báo tuyển dụng Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020, như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng: Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 02 chỉ tiêu.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 26/11/2020 đến hết ngày 26/12/2020.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

(Chi tiết tại các file đính kèm)

File đính kèm:................................................

Thông báo tuyển dụng.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng.

Phụ lục.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Icon  Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Icon  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Icon  Xin ý kiến đối với Dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021
Icon  Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC