Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532105
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
12/3/2020 2:59:45 PM     
Trong hai ngày 03 và 04/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho gần 120 đại biểu.
Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành  pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 03 và 04/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho gần 120 đại biểu là công chức trực tiếp tham mưu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Y Hòa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự khai mạc Hội nghị.

Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Một số vấn đề chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; những nội dung chủ yếu của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHPL. Đồng thời, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chung theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; Hoạt động kiểm tra và xử lý kết quả trong theo dõi thi hành pháp luật; tổng hợp và xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật.

Cũng tại các Hội nghị, các đại biểu đã cùng các báo cáo viên thảo luận, trao đổi các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục một số khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, thiếu sót qua hoạt động kiểm tra trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

Các Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Quy định mới về thời gian tập sự đối với công chức
Icon  Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi công chức
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.
Icon  Bỏ một số điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon  Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC