Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532246
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
12/6/2020 11:23:08 AM     
Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho nhân viên Bưu điện, ngày 06/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản số 4512/UBND-TTHCC thống nhất chủ trương thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện đối với tất cả các lĩnh vực còn lại của các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trừ các thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký biến động đất đai và đăng ký giao dịch đảm bảo được phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Bưu Điện tỉnh triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu Điện về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Lập thủ tục ký kết hợp đồng với Bưu Điện tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện (sau 06 tháng thí điểm), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nghiên cứu tham mưu tiếp tục mở rộng việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã (nếu việc thí điểm đạt hiệu quả).

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu nguồn kinh phí để thực hiện chủ trương trên theo quy định./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh
Icon  08 khoản chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Icon  Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon  Quy định mới về thời gian tập sự đối với công chức
Icon  Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi công chức
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.
Icon  Bỏ một số điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon  Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC