Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763815
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
1/26/2021 10:36:06 AM     
Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 302/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu  các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020, Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19 tháng 11 năm 2020; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 và các văn bản liên quan.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bảo tồn phát huy các lễ hội truyền thống của các dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nhân rộng các làng điểm văn hóa.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội như: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong hương ước, quy ước.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền lễ hội và di tích, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cho Nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.

Thanh Tiếng  
Bài viết trước:
Icon  Hội Luật gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Icon  Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021
Icon  Quy định về mẫu thẻ giám định viên tư pháp
Icon  Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quyết định thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon  Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC