Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763739
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2/1/2021 10:22:39 AM     
Ngày 29/01/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum (HĐPH) ban hành Công văn số 151/CV-HĐND về triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐPH tỉnh đề nghị các thành viên HĐPH tỉnh, HĐPH các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý tham mưu, tư vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương (Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026); UBND tỉnh (Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021 về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh); Sở Tư pháp (Văn bản số 139/STP-PBGDPL        ngày 27/01/2021 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý I/2021).

2. Đối với các văn bản Luật, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, các thành viên HĐPH tỉnh, HĐPH các huyện, thành phố chủ động tham khảo, sử dụng nguồn tài liệu phổ biến pháp luật đã được Sở Tư pháp đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (địa chỉ: http://sotuphap.kontum.gov.vn) bao gồm: 17 văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và 01 Đề cương phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Icon  Sắp tới sẽ sửa đổi Luật công chứng 2014
Icon  Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội Luật gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC