Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4531957
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
2/4/2021 12:55:41 PM     
Triển khai Văn bản số 151/HĐPP ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về việc phổ biến các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021, ngày 02/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 409/UBND-NC hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

(a) Căn cứ yêu cầu, điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương, ban hành văn bản (riêng hoặc lồng ghép) phổ biến nội dung 07 Luật và 13 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; xác định nội dung, hình thức phổ biến các Luật, Nghị quyết đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, về nội dung: tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; về hình thức: chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua Trang TTĐT của ngành, địa phương (đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết trên Trang TTĐT của ngành, địa phương  (hoặc cung cấp đường link của Cổng TTĐT cơ quan chủ trì soạn thảo Luật, Nghị quyết; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu). Theo dõi các tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản trên Trang thông tin về PBGDPL - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ:  http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật) và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ: http://pbgdpl.kontum.gov.vn)...

(b) Tổ chức PBGDPL cho Nhân dân nội dung Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của TTg về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người tập trung vào các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người. Đổi mới hình thức PBGDPL để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong đó, tập trung vào các hoạt động phổ biến tại cơ sở như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; các biện pháp tư pháp phục hồi; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan.

(c) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, TTg tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; Nội dung PBGDPL dịp Tết Tân Sửu 2021 tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, hủ tục, đánh bạc...); trật tự, ATGT và xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT, chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ di sản văn hóa, quản lý đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong và sau dịp Tết... tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị... Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở..., đồng thời phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

(d) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn bám sát các giải pháp quy định trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của TTg (theo Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh); quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội nảy sinh; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung theo quy định.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các quy định pháp luật  trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để mọi người biết và thực hiện.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

4. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, phổ biến về lĩnh vực pháp luật tại Công văn này và lĩnh vực pháp luật khác thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

5. UBND tỉnh đề nghị: (a) TAND tỉnh, VKSND tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; (b) UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm, chúc tết tại các xã Ya Xiêr, Ya Tăng và Ya Ly, huyện Sa Thầy
Icon  Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
Icon  Lập chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.
Icon  HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Icon  Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC