Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532172
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
2/5/2021 2:08:07 PM     
Thực hiện Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19, ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 476/UBND-TTHCC để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2738/UBND-KGVX ngày 18 tháng 10 năm 2019 về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.

- Thường xuyên rà soát, giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các thiết bị, hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra đối với các văn bản điện tử đã gửi, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để có phương án xử lý kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận.

- Tuân thủ các quy định về gửi, nhận văn bản điện tử, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản; đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Rà soát, đảm bảo hệ thống máy chủ bảo mật hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, an ninh mạng để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của tỉnh với Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thuộc Chính phủ và với các địa phương khác thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Thường xuyên theo dõi báo cáo tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống cảnh báo của Trục liên thông văn bản quốc gia để kịp thời xử lý các sự cố liên thông văn bản điện tử giữa Trung ương và tỉnh; đảm bảo không có văn bản gửi lỗi, không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng hoặc chưa phản hồi trạng thái trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Tiếp tục triển khai Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 4294/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các ngành nhằm đảm bảo trao đổi liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum đảm bảo Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) hoạt động ổn định, liên tục và an toàn, an ninh thông tin phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Icon  Triển khai Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm, chúc tết tại các xã Ya Xiêr, Ya Tăng và Ya Ly, huyện Sa Thầy
Icon  Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
Icon  Lập chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.
Icon  HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Icon  Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC