Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532216
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
2/8/2021 12:59:26 PM     
Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 456/KH-UBND về tổng kết Chiến lược Quốc gia (CLQG) phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

1. Nội dung tổng kết gồm:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, CLQG đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, UNCAC.

- Việc thực hiện các nhóm giải pháp:

+ Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

+ Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

+ Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

+ Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN.

- Việc nội luật hóa, thực thi UNCAC và công tác hợp tác quốc tế về PCTN (nếu có).

- Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của CLQG trong công tác PCTN; đánh giá việc thực hiện UNCAC; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

- Kiến nghị, đề xuất chiến lược PCTN giai đoạn 2020 - 2030.

2. Thời kỳ tổng kết: Từ ngày 01/6/2009 đến ngày 01/6/2020.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tổng kết CLQG và Kế hoạch thực hiện UNCAC, phân công đầu mối phụ trách tổng kết và gửi danh sách về Thanh tra tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2021. Tổ chức hội nghị tổng kết tại đơn vị, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo và hoàn thành báo cáo tổng kết gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
Icon  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Icon  Triển khai Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm, chúc tết tại các xã Ya Xiêr, Ya Tăng và Ya Ly, huyện Sa Thầy
Icon  Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
Icon  Lập chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.
Icon  HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Icon  Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC