Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763761
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
2/8/2021 2:45:22 PM     
Ngày 05/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 474/CV-UBBC về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

2. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử.

3. Thanh tra tỉnh: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4521/KH-UBND ngày 07/12/2020 về phối hợp tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn tỉnh không để phát sinh “điểm nóng” trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày  20/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy định của nhà nước, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các ban ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử phải gắn với kế hoạch triển khai các bước của cuộc bầu cử; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp; Tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử, tập trung giải quyết khiếu kiện của công dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử và tổ chức phối hợp thống nhất giữa các lực lượng tham gia công tác bảo vệ cuộc bầu cử./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán 2021.
Icon  Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Icon  Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
Icon  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Icon  Triển khai Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm, chúc tết tại các xã Ya Xiêr, Ya Tăng và Ya Ly, huyện Sa Thầy
Icon  Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC