Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764357
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
2/9/2021 10:00:42 AM     
Ngày 8/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 560/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó:

1. Mục đích của kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ)và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ)về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Nội dung của kế hoạch như sau:

- Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể: Tổ chức triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Lĩnh vực thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và lĩnh vực khác. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tại các Điều 1, 2, 3, 4, 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm: Tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Nội vụ và một số sở, ban ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Kế hoạch này. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2021 gửi Bộ Tư pháp (trước ngày 10 tháng 12 năm 2021).

Đỗ Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán 2021.
Icon  Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Icon  Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
Icon  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Icon  Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC