Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764173
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
2/9/2021 10:34:17 AM     
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật (TCPL) năm 2021, ngày 08/02/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 508/KH-HĐPBGDPL về hoạt động của Hội đồng năm 2021.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành và thực hiện tốt công tác PBGDPL năm 2021, bảo đảm công tác PBGDPL năm 2021 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh cũng như để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng và công tác PBGDPL.

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện cụ thể như:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được phân công.

- Tổ chức phiên họp Hội đồng phối hợp để triển khai các hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2021 và công tác sơ kết, tổng kết hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng phối hợp theo lĩnh vực phụ trách.

- Tư vấn giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL, gồm:

+ Tư vấn thực hiện nhiệm vụ được giao cần thực hiện trong năm 2021 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ (tại Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh).

+ Xây dựng, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2021.

+ Tư vấn xác định nội dung chủ đề, định hướng nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến.

+ Tư vấn củng cố, kiện toàn, Hội đồng phối hợp PBGDPL và Ban Thư ký giúp việc.

+ Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021.

+ Tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đánh giá, chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

+ Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL.

+ Tư vấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

+ Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

+ Kiểm tra, đánh giá thực trạng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng để các thành viên Hội đồng chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán 2021.
Icon  Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Icon  Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
Icon  Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC